top of page

ל"ג בעומר ללא מדורות ומנגלים 

ל"ג בעומר ללא מדורות ומנגלים  במסגרת סל ההנחיות שהוציאה ממשלת ישראל,


חל איסור מוחלט על הדלקת מדורות ומנגלים החל מהיום, יום חמישי 07.05.20 ועד ליום חמישי 14.05.20 האיסור על הדלקת מדורות ל"ג בעומר, חל על המרחבים הציבוריים, חצרות בתים משותפים וחצרות בתים פרטיים.

**מנגלים יאסרו בכל המרחב הציבורי**

לידיעתכם, גורמי האכיפה העירוניים ומשטרת ישראל יפעלו בתוקף לאכוף את הוראת ממשלת ישראל בנוגע לאיסור הדלקת מדורות ומנגלים כמפורט בהודעה זו ותושבים אשר יפרו את ההוראה, צפויים לקנסות כבדים.

זכרו! זאת אחריות של כולנו למנוע התפרצות מחודשת.


נעים מאוד, אני קופסת המשלוחים של האיטלקי בחוף
בא לך לפגוש אותי? אני זמינה בטלפון: 077-667-0312
מה בא לך לשים בתוכי? התפריט באתר

http://www.italian.co.il/

עשרה שיזופים ב - 250 ש"ח במקום 350₪
שיזוף חד פעמי -
40ש"ח במקום  50ש"ח
!שיזוף מובטח

088559290

bottom of page