top of page

קיץ של מדעים

תמונות מתוך קייטנת רובוטיקה ומתמטיקה מסובסדת (80 ש"ח בלבד) לתלמידי כיתות א'-ד' הנערכת השבוע במרכז קהילתי 'דקל'(רובע ט"ו). קייטנות נוספות מתקיימות גם במרכז קהילתי 'עוזיאל'(רובע א'), במרכז קהילתי 'חרצית'(רובע ח')ובמרכז קהילתי 'דיונה',' (רבעים י'-י"ג). הילדים לומדים ומתנסים באופן חווייתי בתחומי הטכנולוגיה עובדה שללא ספק תכין אותם לעתיד.

צילום: לירון מולדובן ל-odrey
נעים מאוד, אני קופסת המשלוחים של האיטלקי בחוף
בא לך לפגוש אותי? אני זמינה בטלפון: 077-667-0312
מה בא לך לשים בתוכי? התפריט באתר

http://www.italian.co.il/

עשרה שיזופים ב - 250 ש"ח במקום 350₪
שיזוף חד פעמי -
40ש"ח במקום  50ש"ח
!שיזוף מובטח

088559290

bottom of page