top of page

כמה טוב להיות עובד נמל אך עוד יותר טוב להיות בן של עובד נמל

השבוע פרסם נמל אשדוד מכרז בו הוא קורא לאיתור של כ- 10 מורים פרטיים לאנגלית ומתמטיקה לילדי עובדי נמל אשדוד אשר מתקשים בלימודים

עוד הטבה לעובדי הנמל שהגיעה לכותרות השבוע עם השעורים הפרטיים לילדי העובדים

:מחברת נמל אשדוד נמסר

״מזה שנים רבות שחברת נמל אשדוד בוחרת לייעד חלק מתקציב הרווחה לחינוך ורכישת השכלה. שיעורי ההעשרה מתקיימים במטרה לעודד מצוינות של דור העתיד במקצועות הליבה, אנגלית ומתמטיקה, ומיועדים לילדי העובדים בגילאי חטיבות הביניים, כיתות ז׳-ט׳, כהכנה לקראת העלייה לתיכון. הלימודים נערכים במסגרת קבוצתית של כיתות לימוד בהם משתתפים למעלה מ-20 ילדים״

צילום: לימור אדרי

נעים מאוד, אני קופסת המשלוחים של האיטלקי בחוף
בא לך לפגוש אותי? אני זמינה בטלפון: 077-667-0312
מה בא לך לשים בתוכי? התפריט באתר

http://www.italian.co.il/

עשרה שיזופים ב - 250 ש"ח במקום 350₪
שיזוף חד פעמי -
40ש"ח במקום  50ש"ח
!שיזוף מובטח

088559290

bottom of page