top of page

הסרט שהגיע לכל בית ונייד בעיר!

השבוע העיר קצת יצאה מאזור השקט שלה, אלה מבקשים את השבת ואלה רוצים את החופש וככה יצאה לה הלגימטימציה לרחובות כמו שאשדוד לא ידעה מעולם.

אז אחרי כל הפגנות המחאה הגיע תורו של מנכ"ל העיריה אילן בן עדי לומר את דברו.

נעים מאוד, אני קופסת המשלוחים של האיטלקי בחוף
בא לך לפגוש אותי? אני זמינה בטלפון: 077-667-0312
מה בא לך לשים בתוכי? התפריט באתר

http://www.italian.co.il/

עשרה שיזופים ב - 250 ש"ח במקום 350₪
שיזוף חד פעמי -
40ש"ח במקום  50ש"ח
!שיזוף מובטח

088559290

bottom of page