top of page

נס חנוכה לדיירי הדיור המוגן ברובע ח׳

במהלך חג החנוכה החלה חפ״א החברה לפיתוח אשדוד לאכלס את מקבץ הדיור המוגן ברובע ח׳ אשר בנייתו הסתיימה בזמן האחרון.

דיירי הבניין שהמתינו רבות הגיעו היום מאושרים לחתום על הסכם הדיור ולהכנס לדירתם החדשה. מחר, יום שלישי ידליקו דיריי הבניין, ראש העיר, מנכ״ל חפ״א ומכובדים נוספים את הנר השמינה של חנוכה. חג שמח לדיירים החדשים ומאושרים.

צילום: ODREY פבל טולצינסקי

תיוגים:

נעים מאוד, אני קופסת המשלוחים של האיטלקי בחוף
בא לך לפגוש אותי? אני זמינה בטלפון: 077-667-0312
מה בא לך לשים בתוכי? התפריט באתר

http://www.italian.co.il/

עשרה שיזופים ב - 250 ש"ח במקום 350₪
שיזוף חד פעמי -
40ש"ח במקום  50ש"ח
!שיזוף מובטח

088559290

bottom of page