top of page

ראש העיר דר' לסרי: "אשדוד לא תהיה עיר האמוניה הבאה של מדינת ישראל".

אם יש בנאדם אחד שיכול לעצור את האסון הזה הוא בהחלט ראש העיר דר' יחיאל לסרי.

לאחרונה עלה הנושא של העברת מיכלי האמוניה לאשדוד, ראש העיר מהמתנגדים הראשונים נלחם על כך ואם צריך הוא יצא גם למאבק ציבורי חסר תקדים.

דברי ראש העיר בנושא: "לאחרונה, התנהלו מספר דיונים במשרדי הממשלה בנוגע למתן פתרון לנושא מתקני האמוניה בחיפה. אחת האפשרויות שהועלתה, הייתה העברת חלק מהמיכליות דרך נמל אשדוד לדרום הארץ. נמל אשדוד לא ערוך לקבלת אמוניה בסדר גודל הצפוי והעיר אשדוד לא תקבל בשום פנים ואופן שום הסדר הכולל אותה במתן פתרון לנושא. הרעיון איננו ישים בשל ההשלכות הסביבתיות והתפעוליות, ובעיקר בשל הסכנות הביטחוניות והבטיחותית. לא ארפה עד אשר תתקבל עמדתנו הנחרצת - לא ניתן לפתור את נושא האמוניה על חשבון ביטחון העיר אשדוד ותושביה. אני מצפה ממשרדי איכות הסביבה, התחבורה, הכלכלה וממשרד הביטחון להיאבק יחד איתנו ולמנוע מכולנו היגררות למאבק ציבורי שאין בו כל צורך".

צילום: ODREYפבל טולצינסקי

תיוגים:

נעים מאוד, אני קופסת המשלוחים של האיטלקי בחוף
בא לך לפגוש אותי? אני זמינה בטלפון: 077-667-0312
מה בא לך לשים בתוכי? התפריט באתר

http://www.italian.co.il/

עשרה שיזופים ב - 250 ש"ח במקום 350₪
שיזוף חד פעמי -
40ש"ח במקום  50ש"ח
!שיזוף מובטח

088559290

bottom of page